Μίλτων Παπαδάκης
Moderator

Μίλτων Παπαδάκης

Founder, MEDIARISK

Είναι Σύμβουλος Μέσων Επικοινωνίας, επικεφαλής της εξειδικευμένης media auditing εταιρείας MEDIARISK, που είναι και ο Ελληνικός κρίκος στο δίκτυο της EBIQUITY, για Ελλάδα και Κύπρο.

Έχει υπάρξει για 10 χρόνια central media buyer για τη Unilever, ίδρυσε και ήταν Δ/νων Σύμβουλος για 6 χρόνια της CARAT HELLAS, υπήρξε Εμπορικός Δ/ής του MEGA Channel, επικεφαλής για πέντε χρόνια της εταιρείας ερευνών RISC HELLAS και εισηγητής των σεμιναρίων media του Ινστιτούτου Επικοινωνίας.

Έχει σπουδάσει Μαθηματικά, Marketing & Νομικά.